شهریه اقساط

شرایط پرداخت شهریه به صورت اقساط  و تخفیف درآموزشگاه مراقبت و زیبایی مهرآگین:

یک سوم شهریه به صورت نقد در روز ثبت نام ، مابقی به صورت چک و یا به صورت جلسه ای دریافت می گردد.

 شما می توانید از30 درصد تخفیف در صورت شرکت در سایر دوره های پیشرفته آرایشگری استفاده نمایید.

 لازم به ذکر است که هزینه دوره ها طبق تعرفه سازمان فنی حرفه ای می باشد