آموزش ویژه دانشجویان و شاغلین

آموزشگاه آرایشگری مهرآگین برای راحتی و رفاه هنرجویانی که شاغل و یا دانشجو می باشند تسهیلات ویژه ای را به شرح زیر در نظر گرفته است:

برگزاری کارگاه های یک روزه آموزشی برای هنرجویان شاغل ، دانشجو و شهرستانی های عزیز در روز های پنجشنبه و جمعه

برگزاری دوره های آموزشی در نوبتهای صبح و بعدازظهر

برگزاری دوره های آموزشی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی