دوره های آموزشی

30%
پیرایشگر ابرو و صورت پیرایشگر ابرو و صورت

پیرایشگر ابرو و صورت

 • تئوری 44 ساعت
 • عملی 83 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 127

539,000 تومان

770,000 تومان

ادامه
25%
 پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون) پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون)

پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون)

 • تئوری 20 ساعت
 • عملی 50 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 70

315,000 تومان

420,000 تومان

ادامه
30%
پیرایشگر موی زنانه پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه

 • تئوری 39 ساعت
 • عملی 149 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 188

840,000 تومان

1,200,000 تومان

ادامه
10%
آموزش خودآرایی آموزش خودآرایی

آموزش خودآرایی

 • تئوری 23 ساعت
 • عملی 59 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 82

450,000 تومان

500,000 تومان

ادامه
25%
آرایش و پیرایش زنانه آرایش و پیرایش زنانه

آرایش و پیرایش زنانه

 • تئوری 80 ساعت
 • عملی 50 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 130

1,462,500 تومان

1,950,000 تومان

ادامه
15%
آرایشگر موی زنانه(شینیون) آرایشگر موی زنانه(شینیون)

آرایشگر موی زنانه(شینیون)

 • تئوری 76 ساعت
 • عملی 304 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 380

1,955,000 تومان

2,300,000 تومان

ادامه
10%
آرایشگر ناخن آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن

 • تئوری 20 ساعت
 • عملی 57 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 77

540,000 تومان

600,000 تومان

ادامه
پیرایشگر موهای زائد با موم پیرایشگر موهای زائد با موم

پیرایشگر موهای زائد با موم

 • تئوری 1 ساعت
 • عملی 1 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 2

420,000 تومان

ادامه
کلاه گیس بافت با موی طبیعی کلاه گیس بافت با موی طبیعی

کلاه گیس بافت با موی طبیعی

 • تئوری 1 ساعت
 • عملی 1 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 2

1,200,000 تومان

ادامه
کاربر مواد شیمیایی (رنگ و مش) کاربر مواد شیمیایی (رنگ و مش)

کاربر مواد شیمیایی (رنگ و مش)

 • تئوری 1 ساعت
 • عملی 1 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 2

3,700,000 تومان

ادامه
متعادل ساز چهره (گریم ) متعادل ساز چهره (گریم )

متعادل ساز چهره (گریم )

 • تئوری 1 ساعت
 • عملی 1 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 2

1,800,000 تومان

ادامه
دوره مبتدی میکاپ و آرایش صورت دوره مبتدی میکاپ و آرایش صورت

دوره مبتدی میکاپ و آرایش صورت

 • تئوری 1 ساعت
 • عملی 1 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 2

700,000 تومان

ادامه