دوره های آموزشی

40%
پیرایشگر ابرو و صورت پیرایشگر ابرو و صورت

پیرایشگر ابرو و صورت

 • تئوری 44 ساعت
 • عملی 83 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 127

240,000 تومان

400,000 تومان

ادامه
35%
 پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون) پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون)

پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون)

 • تئوری 20 ساعت
 • عملی 50 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 70

405,600 تومان

624,000 تومان

ادامه
30%
پیرایشگر موی زنانه پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه

 • تئوری 39 ساعت
 • عملی 149 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 188

665,000 تومان

950,000 تومان

ادامه
10%
آموزش خودآرایی آموزش خودآرایی

آموزش خودآرایی

 • تئوری 23 ساعت
 • عملی 59 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 82

450,000 تومان

500,000 تومان

ادامه
آرایش و پیرایش زنانه آرایش و پیرایش زنانه

آرایش و پیرایش زنانه

 • تئوری 80 ساعت
 • عملی 50 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 130

800,000 تومان

ادامه
آرایشگری مو آرایشگری مو

آرایشگری مو

 • تئوری 80 ساعت
 • عملی 50 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 130

80,000 تومان

ادامه
10%
آرایشگر ناخن آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن

 • تئوری 20 ساعت
 • عملی 57 ساعت
 • جمع کل ساعت ها : 77

279,000 تومان

310,000 تومان

ادامه