کاربر مواد شیمیایی (رنگ و مش)

قیمت: 3,700,000 تومان

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
توانایی شناخت رنگ ها ، قانون رنگ ها و PH آن
توانایی شناخت ترکیب انواع رنگ ها و کار با پراکسیدها
توانایی انجام روش های مختلف رنگ آمیزی مو
توانایی انجام رنگ آمیزی موی سفید
توانایی انجام تکنیک های مختلف رنگ مو
توانایی انجام مراقبت و نگهداری از مو به بعد از رنگ آمیزی
توانایی انجام سایه و روشن ) مش (
توانایی انجام بی رنگ نمودن کامل موی سر ) دکلره کامل (
توانایی انجام فر کردن مو
توانایی انجام صاف کردن مو
توانایی انجام ویتامینه کردن موی سر